> TALLER DE PÚBLICO(S) 2019

 

Dende a Programación Expandida TRCDanza organizamos, por segundo ano consecutivo, un taller de público(s) da man da investigadora e xestora cultural Sabela Mendoza e da artista e coordinadora do programa Caterina Varela.

O obxectivo é compartir e conversar sobre as distintas derivas que emerxen no campo da danza e da creación contemporánea, acompañando a programación anual do ciclo TRC Danza 2019. Un convite a todas as persoas interesadas no campo da danza e da creación contemporánea, curiosas de ampliar a súa mirada dende unha posición de espectadores activos.

Continuamos dando pasos adiante cara á consolidación dun público cada vez máis comprometido co que acontece no teatro da nosa cidade. Un teatro que se recoñece como propio.

> SERMOS PÚBLICO(S)

 

Se asistir ao teatro é unha experiencia transformadora, sen dúbida o noso rol como público(s) vai moito máis aló do rato que pasamos nunha butaca. Se ademais falamos de sermos público(s) hoxe das artes do movemento, o que se produce é sempre un desprazamento das pezas, que nos pode levar cara a moitos lugares, ou mover o chan do lugar no que estamos.

Este taller está pensado para afondar nas posibilidades e resonancias que esta experiencia –a de sermos públicos das artes do movemento– pode provocar, tanto en cada un ou cada unha de nós in- dividualmente, como no conxunto das persoas que participamos, como público(s), do acontecemento singular e único que é sempre unha obra escénica.

Para isto, abriremos portas a todo aquilo que nos leva a ser público(s) despertos e activos, compar- tindo materiais e recursos sobre as linguaxes contemporáneas do movemento, sobre os procesos e obras dos creadores que están a darlles forma, sobre a experiencia do efémero, e sobre o que acon- tece despois de asistirmos á escena. Traballando a mirada dende o corpo sensible. A programación do ciclo TRC Danza 2019 serviranos como fío para a reflexión e o debate. As dinámicas do taller serán diversas, mesturando a teoría e a práctica, e procurando abordar a experiencia de sermos público(s) dende distintas prácticas que alimenten o debate –dende o visionado de vídeos e imaxes, pasando por lecturas comentadas e referencias, ata pequenos exercicios de escrita.

> UN TALLER DA MAN DE SABELA MENDOZA E CATERINA VARELA

 

A combinación de Sabela Mendoza e Caterina Varela como conductoras das sesións do taller de pú- blico(s) responde a mestura entre teoría e práctica que ofrecen xuntas nas sesións.

A primeira, investigadora e xestora cultural centrada nas artes escénicas e a creación contempo- ránea, especialmente no estudo da danza e a análise de políticas culturais, e a segunda, bailarina e artista en activo así como coordinadora de proxectos para o impulso das artes vivas no noso territo- rio, forman a parella perfecta para abordar as dinámicas deste taller de público(s) no que analizar as distintas liñas de acción dos artistas do corpo hoxe en día.

> UNHA PRIMEIRA PARTE AO LONGO DA TEMPADA DE PRIMAVERA

 

Acompañando a tempada de primavera do ciclo TRC Danza 2019 é que situamos a primeira parte do taller de público(s), valéndonos dos distintos artistas convidados ao programa. Artistas e obras que serven como puntos guía do mapa no que debuxar a ruta a camiñar durante o transcurso do taller. A presenza no noso teatro de creadoras e creadores como Colectivo Verticalia, Paula Quintas, Com- pagnie Auguste-Bienvenue, Licenciada Sotelo, Janet Novás e Mercedes Peón e a compañía de Fran Sieira entre os meses de marzo e maio son un motivo marabilloso para tecer e destecer o que as súas obras provocan no outro.

> UNHA SEGUNDA PARTE AO LONGO DA TEMPADA DE OUTONO

A segunda parte do taller de público(s) durante a tempada de outono camiñará arredor dos distintos artistas convidados ao programa entre os meses de setembro e decembro. Artistas como Artesa Cía, Gena Baamonde, Marco Antonio Regueiro, La Ribot, Sol Picó, Matarile Teatro, Titoyaya Dansa, Núria Guiu, Osa + Mujika ou Kor’sia serán os puntos de referencia para esta segunda parte do taller.

> CANDO E ONDE


> 1ª parte: os mércores 13 de marzo, 27 de marzo, 24 de abril e 8 de maio

> 2ª parte: os mércores 9, 23 e 30 de outubro, 13 e 27 de novembro e 4 e 18 de decembro

> en horario de 19 a 21 horas

> no Teatro Rosalía de Castro (Rúa Riego de Agua, 37, 15003, A Coruña)

> CONVOCATORIA ABERTA

Taller de Público(s) é unha actividade gratuíta. O número máximo de prazas é de 25.

Todas as persoas interesadas poden inscribirse enviando unhas liñas de motivación por correo electrónico a trcdanza@gmail.com. A inscrición farase por orde de chegada das solicitudes.

Aínda que non é obrigatorio, agradecemos o compromiso de asistencia a todas as sesións, para favorecer a dinámica e continuidade do grupo.

PDF- TALLER DE PÚBLICO(S) 2019

programación expandida TRCDanza 2019  I  Teatro Rosalía de Castro  I  A Coruña 

  • Facebook - círculo blanco
  • Blanco Icono de Instagram