PRE- TEXTOS

2014-2022

Pre-textos é o nome que agrupa unha serie de contidos que publicamos con anterioridade á presentación da obra no teatro, co ánimo de contextualizar dunha maneira específica as claves de cada unha das propostas dos artistas invitados. Para iso lanzamos unha invitación a un profesional de dentro ou de fóra do territorio para que asine cada Pre-texto pondo o foco en determinada potencia que cremos pode ser interesante recalcar.

Os formatos destes contidos son diversos: textos escritos, audios que recollen unha conversación, textos escritos en aberto... dependendo do tipo de invitación e das persoas que forman parte do encargo.

Esta linea de contidos mantense dende o primeiro ano do proxecto nunha aposta pola necesidade de xerar memoria, arquivo e diálogo arredor das prácticas artísticas.

Autoras e artistas convidadas

Adán Hernández (75)

Afonso Becerra (5)

Agnés López (60)

Aire no Ar (14)

Albert Quesada (28)

Albert Quesada (93)

Alberto Cortés (22)

Alberto Cortés (27)

Alberto Ruiz de Samaniego (63)

Amalia Fernández (75)

Ana Abad de Larriva (67)

Ana Beatriz Pérez (11)

Ana Cabo (41)

Ana Sánchez Acevedo (65)

Andrea Quintana (27)

Andrea Quintana (64)

Andrés Senra (89)</